Ponuka služieb

V rámci našej realitnej činnosti zabezpečujeme:

Hlavná činnosť:

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností:

 • byty

 • bytové domy

 • rodinné domy

 • pozemky; chaty, chalupy, rekreačné zariadenia

 • administratívne, obchodné, skladové a výrobné priestory;

Právne služby, spolupráca s katastrom nehnuteľností :

 • výpis z listu vlastníctva

 • geometrické plány; identifikácia parciel

 • kópie z katastrálnej mapy

 • znalecké posudky

 • kúpne zmluvy (darovacie, zámenné, záložné a iné)

 • návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva do KN

 • prevod členských práv

Ďalšie činnosti :

Inžinierska činnosť pre stavby komerčného charakteru

 • informácie o zámeroch v území ( ÚPI)

 • urbanistických štúdií(UŠ)

 • územné rozhodnutia

 • stavebné povolenia

 • kolaudačné rozhodnutia

 • iné súvisiace rozhodnutia štátnej správy a samosprávy

poradenská činnosť v oblasti realít

právne poradenstvo (právnik)

geodetické služby (oprávnený geodet)